Voorwaarden


Lees deze voorwaarden goed door voordat je bij ons op zangles gaat. Zo voorkom je verrassingen. Wanneer de factuur betaald is gaan wij ervan uit dat jij (of als je jonger dan 18 jaar bent je ouder of voogd) akkoord bent met onderstaande voorwaarden.


Geldigheid aangekochte lessen
  • Lessen die voor een bepaalde periode zijn aangekocht zijn alleen geldig in die periode en komen te vervallen als deze periode voorbij is. Wij werken dus niet met een zogenaamd strippenkaart systeem. Een overzicht van de lesperiodes vind u hier.
  • De lessen worden per periode op voorhand ingepland in samenspraak met de docent.
  • Betaling van de lessen geschied voor aanvang van een periode. Wanneer je midden in een periode instapt dienen alleen de resterende lessen van die periode op voorhand te worden betaald.
  • Wij sturen een week voor de ingangsdatum van een nieuwe periode de factuur per mail. Wanneer een factuur op de ingangsdatum van de nieuwe periode niet is voldaan behoud de docent het recht om de ingeplande lesuren vrij te maken voor een andere leerling.

Verzuim
  • Indien een leerling door overmacht verhinderd is en dit minimaal 24 uur van tevoren aangeeft heeft de leerling recht op een inhaalles, MITS de docent daar mogelijkheid toe ziet.
  • Indien een leerling binnen een tijdsbestek van 4 weken nóg een les verzuimd heeft de leerling geen recht op een inhaalles.
  • Indien een leerling later dan 24 uur voor aanvang van de zangles afzegt wordt deze les in rekening gebracht. De leerling heeft in dit geval geen recht op een inhaalles.
  • Indien de docent verhinderd is wordt in overleg met de leerling een inhaalles gepland of er wordt een vervanger ingezet door The Amsterdam Vocal Company.
  • Restitutie van het reeds betaalde lesgeld is in geen geval mogelijk