Voorwaarden


For English, click here

Lees deze voorwaarden goed door voordat je bij ons op zangles gaat. Zo voorkom je verrassingen. Wanneer wij de machtiging voor de automatische incasso hebben ontvangen gaan wij ervan uit dat jij (of als je jonger dan 18 jaar bent je ouder of voogd) akkoord bent met onderstaande voorwaarden.Inschrijven, Betalingen en Opzeggen
 • Je kan op elk moment beginnen met zangles voor minimaal 1 lesblok van 10 weken. Per lesblok kan je kiezen voor wekelijkse of om-de-weekse zangles

 • Lessen die voor een bepaald lesblok zijn aangekocht zijn alleen geldig in dat lesblok en komen te vervallen als het blok voorbij is. Wij werken dus niet met een zogenaamd strippenkaart systeem. Een overzicht van de lesperiodes vind u hier
 • De lessen worden per lesblok op voorhand ingepland in samenspraak met de docent.

 • Je betaalt maandelijks vooraf voor je lessen via automatische incasso. Wij sturen je voor de afschrijving altijd een factuur met daarop het aantal lessen en de prijs.
 • Opzeggen kan per lesblok. LET OP: wij hanteren daarbij een opzegtermijn van 1 maand! Opzeggen kan simpel en snel via het opzegformulier op onze website, onder het menu 'contact'.

Verzuim
 • Indien een leerling door overmacht verhinderd is en dit minimaal 24 uur van tevoren aangeeft heeft de leerling recht op een inhaalles, MITS de docent daar mogelijkheid toe ziet.

 • Indien een leerling binnen een tijdsbestek van 4 weken nóg een les verzuimd heeft de leerling geen recht op een inhaalles.

 • Indien een leerling later dan 24 uur voor aanvang van de zangles afzegt wordt deze les in rekening gebracht. De leerling heeft in dit geval geen recht op een inhaalles.

 • Indien de docent verhinderd is wordt in overleg met de leerling een inhaalles gepland of er wordt een vervanger ingezet door The Amsterdam Vocal Company.

 • De groepslessen kunnen niet ingehaald worden.

 • Restitutie van het reeds betaalde lesgeld is in geen geval mogelijk