Voorwaarden Zangles

Natuurlijk zitten er een aantal voorwaarden verbonden aan het volgen van zanglessen. Hieronder staan alle voorwaarden die van toepassing zijn op onze reguliere lessen. Voor speciale acties (zoals de zomeractie) zijn soms andere of extra voorwaarden van toepassing.

Wij sturen deze voorwaarden altijd mee met de factuur. Bij betaling van een factuur gaan wij ervan uit dat je de voorwaarden gelezen hebt en akkoord bent.


-    Het lesjaar is verdeeld in 4 periodes van 10 lesweken. Groepslessen zijn wekelijks op een vaste dag en tijd. Individuele zanglessen worden per periode vooruit gepland in samenspraak met de docent.

-    Lessen die in een bepaalde periode zijn aangekocht zijn alleen geldig in die periode. Wij werken dus niet met een zogenaamd strippenkaart systeem.
    
-    indien een leerling verhinderd is en dit minimaal 24 uur voor aanvang van de les per mail aangeeft wordt er een inhaalles gepland, mits de docent daar mogelijkheid toe ziet. Dit geldt niet voor de groepslessen of voor de songwriting cursus

-    Indien de leerling later dan 24 uur voor aanvang van de zangles afzegt wordt deze les in rekening gebracht. De leerling heeft in dit geval geen recht op een inhaalles.
    
-    indien de docent verhinderd is wordt in overleg met de leerling een inhaalles gepland of wordt er een vervanger ingezet door The Amsterdam Vocal Company.
    
-    Restitutie van het reeds betaalde lesgeld is in geen geval mogelijk.

Vraag een vrijblijvende proefles aan:

Op dit moment heeft deze docent geen plek. Je komt op een wachtlijst en de docent zal contact met je opnemen over wanneer er weer plek is.